01.09.2020

 
Mailinglist

Zaregistrujte sa pre odber noviniek a pozvánok našej galérie prostredníctvom e-mailu.


« zoznam

Archív


SOCHA A OBJEKT XIII.
26.06. - 31.08.2008

Lis Andersen (DK), Carlo Bernardini (I), Erik Binder, Neven Bilić (HR), Gjalt Blauw (NL), Daniel Brunovský, Filippo Centenari (I), Saint – Cricq (F), Federico Diaz (CZ), Elia Doron (IL), Václav Fiala (CZ), Colin Figue (GB), Viktor Frešo, Carlos Galvao (BR), István Gellér B. (H), Jhon Gogaberishvili (GEO), Ján Hoffstädter, Jean Charasse (F), Mário Chromý, Britt Ignell (S), Miguel Isla (E), Markus Kahre (FIN), Dae-Chul Kang (KR), Antonín Kašpar (CZ), Richard Keťko, Kristof Kintera (CZ), Martin Kubina, Bert van Loo (NL), Milan Lukáč, Susanne Kathlen Mader (N), Jari Mannisto (FIN), Christian Mayer (A), Lubo Mikle, Igor Mitoraj (PL), Mitsouko Mori (J), Gunnar Carl Nilsson (S), Roland de Jong Orlando (NL), Alexander Pankin (RUS), Štefan Papčo, Fredrik Raddum (N), Vesa-Pekka Rannikko (FIN), Peter Roller, Ivan Russev (BG), Martin Sedlák, Adriaan Seelen (NL), Gebhard Sengmüller (A), Viliam Slaminka, Vladimír Skrepl (CZ), Haldis H.Solås (N), Lubo Stacho, Carlo Steiner (I), Agneta Stening (S), Adéla Svobodová (CZ), Filip Šicko, Ján Šicko, Jaroslava Šicková-Fabrici, Evžen Šimera, Hitoshi Tanaka (J), Giuseppe Teofilo (I), Barbro Raen Thomassen (N), Jakub Trajter, Ingrid Višňovská, Johannes Vogl (A), Olbram Zoubek (CZ)

.

KLIKNUTÍM NA MENO AUTORA V ZOZNAME V HORNEJ ČASTI TEJTO STRÁNKY SA ZOBRAZÍ JEHO VYSTAVENÉ DIELO

.

26.6.2008

otvorenie výstav XIII. ročníka SOCHA a OBJEKT XIII.

12.00 - Galéria Forzet – Milan Lukáč – Príbehy záhrady
13.00 - Bulharské kultúrne stredisko – Ivan Russev (BG)
14.00 - Galéria Kressling – 7 Sculptors
         - Galéria Komart – Federico Diaz (CZ)
15.00 - České centrum – Václav Fiala (CZ)
16.00 - Francúzsky inštitút  - Saint Cricq a Jean Charasse (F)
17.00 - Rakúske kultúrne fórum – Johannes Vogl (A)
18.00 - GMB – Mirbachov palác – Italian Lights (I)
19.00 - Galéria Z - István Gellér B. (H) – Rastúce Mesto
20.00 - Dom umenia – kolektívna výstava Umenie bez hraníc
21.00 - Primaciálny palác, Zrkadlová sieň – slávnostné zahájenie 13 ročníka

.

Sochy vytvárajú jedinečný kolorit a  neopakovateľnú atmosféru, obohacujú možnosti kultúrneho vyžitia obyvateľov i návštevníkov mesta. Možnosť bezbariérovej komunikácie s výtvarným dielom v uliciach a na námestiach mesta  pomáha nielen budovať vzťah k umeniu, ale zároveň kultivuje estetické cítenie a vedomie diváka. V Bratislave sa každé leto stretáva kvalitné umenie i významné umelecké osobnosti z mnohých krajín.
Toto každoročne poriadané podujatie sa teší mimoriadnemu záujmu nielen zo strany laickej ale i odbornej verejnosti. Na jednom z predchádzajúcich ročníkov výstavy vtedajší rektor budapeštianskej Akadémie výtvarných umení Adam Farkaš dokonca vyhlásil, že Bratislava sa stáva, vďaka tomuto podujatiu, každé leto európskym hlavným mestom sochárstva.

Tohtoročný už trinásty ročník podujatia zaznamenáva najväčší počet vystavovaných diel (viac než 200),  zúčastnených autorov (67) a krajín (22), ale  i miest konania  v celej doterajšej histórii tohto podujatia.
Okrem exteriérových lokalít na Hviezdoslavovom a Františkánskom námestí s veľkorozmernými dielami umelcov zo Slovenska, Českej republiky, Španielska a Kórey, na nádvorí Primaciálneho paláca s prácami „hviezd“ tohtoročnej výstavy, výnimočného poľského autora Igora Mitoraja a nemenej známeho čekého umelca Olbrama Zoubka, ponúkne v „komornejšom“ prostredí viacerých zúčastnených galérií výtvarné diela viac než 60. umelcov. Okrem viacerých slovenských autorov tu budú zastúpení autori z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Bulharska, Talianska, Francúzska, Nórska, Fínska, Švédska, Dánska, Holandska, Chorvátska, Španielska, Japonska, Kórey, Izraelu, Brazílie, Ruska, Veľkej Británie a Gruzínska.

V priestoroch 1. poschodia Domu umenia bude umiestnená široko koncipovaná prehliadka umelcov z viacerých krajín pod názvom Umenie bez hraníc. Umenie odjakživa ignorovalo bariéry, snažiace sa nepochopiteľne oddeľovať a zabraňovať voľnému a slobodnému šíreniu umeleckých hodnôt. Diela umelcov rôzneho zamerania, generačnej príslušnosti, využívajúcich rozdielne výrazové i materiálové prostriedky, v  tomto bariérami nečlenenom priestore, prezentujú posolstvo o spolupráci a  lepšom vzájomnom poznaní prostredníctvom tak univerzálneho dorozumievacieho média, akým je  výtvarné umenie.
Okrem viacerých slovenských autorov ako napr. Peter Roller, Ján Hoffstädter a Ingrid Višňovská, Daniel Brunovský,  či Ľubo Stacho, tu budú vystavené diela mladých fínskych umelcov ako je Vesa-Pekka Rannikko, Jari Mannisto, medziinými i veľkorozmerná inštalácia Vlajky - Markusa Kahre, nositeľa výročnej fínskej ceny pre mladého umelca Ars Fennica 2007;  práce renomovaných autorov z ďaľších krajín Lis Andersen (DK), Susanne Kathlen Mader (N), Barbro Raen Thomassen (N), Fredrik Raddum (N), Gunnar Carl Nilsson (S), Bert van Loo (NL), Roland de Jong Orlando (NL), Gebhard Sengmüller (A), Mitsouko Mori (J), Carlos Galvao (BR), Gjalt Blauw (NL), Neven Bilić (HR) doporučený k účasti Múzeom moderného umenia v Záhrebe,  či aj u nás známy Alexander Pankin (RUS).
V Galérii mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci sa slovenskému divákovi predstavia na výstave Italian Lights, v kurátorskej koncepcii Lii de Venere štyria talianski umelci Giuseppe Teofilo, Carlo Bernardini, Filippo Centenari a Carlo Steiner s dielami využívajúcimi a pracujúcimi so svetlom;
v Galérii Z to bude inštalácia - výstava maďarského autora Gellér B. Istvána – Rastúce Mesto;
v Galérii Francúzskeho inštitútu predstaví kurátorka Zsuzsa Dárdai diela dvoch francúzskych predstaviteľov hnutia MADI Jeana Charasse a Saint-Cricqa;
v Galérii Rakúskeho kultúrneho fóra budú prezentované v spolupráci s Galériou Martin Janda z Viedne inštalácie mladého rakúskeho autora Johannesa Vogla;
v Galérii Českého centra autor veľkorozmerného diela vytvoreného pre túto výstavu , Kaple pro Bratislavu  a inštalovaného na Františkánskom námestí Václav Fiala predstaví výber zo svojej komornejšej - konštruktivistickej tvorby;
v Galérii Bulharského kultúrneho a informačného centra vynikajúci sochár a organizátor sympózií z bulharského Ilindentci Ivan Russev bude vystavovať svoje kamenné plastiky;
Galéria Kressling sa na svojej novej adrese na Zámočníckej ulici zapojí do projektu výberom z tvorby mladých českých a slovenských autorov - 7 Sculptors, divák uvidí okrem iných diela Erika Bindera, Viktora Freša, Mária Chromého, Kristofa  Kinteru (CZ) či Evžena Šimeru;
o poschodie vyššie na rovnakej adrese v Galérii Komart budú vystavené diela Federico Diaza z Českej republiky;
a napokon v Galérii Forzet to budú práce Milana Lukáča.

Súčasťou tohtoročného projektu SOCHA a OBJEKT XIII.  je aj konanie 3 . Medzinárodného sochárskeho sympózia L´Art pour la Santé SO-CHA, Topolčianky 2008, v termíne od 13.8. – 31.8.2008
a vernisáž výstavy drobnej plastiky a kresieb sochárov v Galérii M v Rovinke, dňa 17.8.2008 o 15.00 hod.

.

viac informácií »