01.09.2020

 
Mailinglist

Zaregistrujte sa pre odber noviniek a pozvánok našej galérie prostredníctvom e-mailu.


« zoznam

Archív


IVAN DULANSKÝ - MAĽBA A KOLÁŽE
03.02. - 06.03.2011

.

IVAN DULANSKÝ – MAĽBA A KOLÁŽ

 Maliar Ivan Dulanský sa narodil roku 1941 v Plaveckom Podhradí na Záhorí. V rokoch 1956-60 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave na aranžérsko-dekoratívnom oddelení /P. Bley, F. Moravčík/. V rokoch 1961-1967 v štúdiách pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvoval v krajinársko-figurálnej špeciálke prof. J. Želibského. Následne sa na desaťročie /1968-78/ usídlil v Malackách, kde vyučoval na Ľudovej škole umenia. Od roku 1978 žije a tvorí v Bratislave. Vystavuje samostatne i na kolektívnych podujatiach od roku 1971.
 S menom Ivana Dulanského sa spája motív krajiny. Iba v prvých rokoch po absolvovaní školy sa čiastočne venoval aj figuratívnym témam, no krajina sa postupne stala dominantnou. S ceruzkou v ruke a so skicárom prebrázdil nielen rodné Záhorie, ale aj mnohé oblasti Slovenska /Orava, Horehronie, Štiavnické vrchy a i./. Ako zdatný kresliar zhromaž´doval materiál pre maliarsku tvorbu. Jeho maľba sa však nikdy nestala záznamom videného. Sledoval tvarovú a farebnú podstatu krajiny a jej neustále premeny v čase. Obrazy sú ladené v zemitých, prírodných, často sonórnych farbách a komponované do výrazných plôch. Koláž, ktorú začal robiť začiatkom deväťdesiatych rokov, vniesla do jeho maliarskej tvorby nový pohľad. Analytická podstata koláže zdôraznila latentne prítomné vnímanie krajiny ako priestoru pre zobrazenie vlastných predstáv o nej. V jeho brazoch sa zintenzívňuje nielen citlivosť, ale aj pocitovosť a zmysel pre nadčasové kvality formy a farby na ploche i v priestore. Ako sa sám výstižne vyjadril, prešiel od „maľby krajiny“ ku „ku krajine maľby“


 Eva Trojanová

.

viac informácií »